Dofinansowanie projektu

„Dywersyfikacja produkcji meblowej w firmie TNT Studio Wojciech Wiśniewski poprzez wprowadzenie do produkcji nowej linii wzorniczej mebli i elementów wyposażenia pokoju dziecięcego”.


nr umowy: POIR.02.03.02-22-0001/19-00

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez

  • zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji umożliwiających dywersyfikację produkcji zakładu

  • wdrożenie nowej linii wzorniczej mebli i elementów do pokoju dziecięcego przeznaczonych dla dzieci od 3 do 9 lat

  • opracowanych w ramach etapu I Bonu na innowacje

  • opracowanie ostatecznej wersji dokumentacji technologicznej umożliwiającej produkcję seryjną nowej linii wzorniczej mebli i elementów do pokoju dziecięcego z wykorzystaniem innowacji procesowej opracowanej w ramach etapu I Bonu na innowacje

  • optymalizacja zużycia sklejki w procesie produkcyjnym

Rezultatem projektu będzie wdrożenie opracowanych w ramach etapu I Bonu na innowacje innowacji produktowych i

procesowych oraz dywersyfikacja produkcji Wnioskodawcy w oparciu o nabyte aktywa trwałe. Wdrożenie pozwoli na dywersyfikację oferty produktowej Wnioskodawcy i umożliwi stworzenie konkurencyjnej na rynku oferty w sektorze producentów mebli i akcesoriów meblowych.


Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi na terenie województwa pomorskiego.


Dofinansowanie projektu z UE: 439 450.00 PLN

logo_fundusze_eu.png