top of page

Dofinansowanie projektu

„Dywersyfikacja produkcji meblowej w firmie TNT Studio Wojciech Wiśniewski poprzez wprowadzenie do produkcji nowej linii wzorniczej mebli i elementów wyposażenia pokoju dziecięcego”.

 

nr umowy: POIR.02.03.02-22-0001/19-00

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez

 • zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji umożliwiających dywersyfikację produkcji zakładu

 • wdrożenie nowej linii wzorniczej mebli i elementów do pokoju dziecięcego przeznaczonych dla dzieci od 3 do 9 lat

 • opracowanych w ramach etapu I Bonu na innowacje

 • opracowanie ostatecznej wersji dokumentacji technologicznej umożliwiającej produkcję seryjną nowej linii wzorniczej mebli i elementów do pokoju dziecięcego z wykorzystaniem innowacji procesowej opracowanej w ramach etapu I Bonu na innowacje

 • optymalizacja zużycia sklejki w procesie produkcyjnym

Rezultatem projektu będzie wdrożenie opracowanych w ramach etapu I Bonu na innowacje innowacji produktowych i

procesowych oraz dywersyfikacja produkcji Wnioskodawcy w oparciu o nabyte aktywa trwałe. Wdrożenie pozwoli na dywersyfikację oferty produktowej Wnioskodawcy i umożliwi stworzenie konkurencyjnej na rynku oferty w sektorze producentów mebli i akcesoriów meblowych.

 

Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi na terenie województwa pomorskiego.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 439 450.00 PLN

„Dywersyfikacja produkcji meblowej w firmie TNT Studio Wojciech Wiśniewski poprzez wprowadzenie do produkcji nowej linii wzorniczej mebli i elementów wyposażenia konstrukcji pływających typu houseboat.”.

 

nr umowy: POIR.02.03.05-22-0018/19

logo_fundusze_eu.png

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez:

 • opracowanie nowego projektu wzorniczego,

 • zdefiniowanie cech technicznych nowych produktów,

 • zdefiniowanie cech użytkowych i estetycznych nowej linii wzorniczej oraz opracowanie i przetestowanie możliwości wdrożenia do produkcji nowych mebli i elementów wyposażenia konstrukcji  pływających typu houseboat,

 • wykonanie prototypów nowych wyrobów

 • wykonanie testów prototypów

 • opracowanie dokumentacji technologicznej umożliwiającej produkcję nowych wyrobów

 • zakup urządzeń umożliwiających produkcję nowych produktów.

 

Rezultatem projektu będzie przygotowanie nowej linii wzorniczej i produktowej, w wyniku prac projektowych, co umożliwi wdrożenie opracowanych wzorów do działalności gospodarczej. Wdrożenie pozwoli na dywersyfikację oferty produktowej TNT STUDIO i umożliwi stworzenie konkurencyjnej na rynku oferty w sektorze producentów mebli i elementów wyposażenia konstrukcji pływających - houseboat.

Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi na terenie województwa pomorskiego.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 784 991.27 PLN

Całkowita wartość projektu  1 569 013,21 PLN

bottom of page